Hoe mogen we je helpen?

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering kan de schade dekken die aan jouw spullen ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of een andere gedekte oorzaak.

Maar hoe werkt dat eigenlijk? Waar zou je allemaal op moeten letten? 

Onder een ‘inboedel’ wordt in beginsel alles verstaan dat hoort bij een particuliere huishouding. En verhuisbaar / verplaatsbaar is. Verzekeringmaatschappijen spreken dan over ‘roerende zaken’. De spullen moeten dus van een particulier zijn, echt bij een huishouding horen en verplaatsbaar zijn.

Wat is dus bijvoorbeeld geen inboedel?   

  • Alles wat niet verhuisbaar / verplaatsbaar is. Zoals vast parket.
  • Spullen die ‘zakelijk’ worden gebruikt. Voor een zzp-er die zijn lap-top zakelijk gebruikt is die dus geen inboedel
  • Een in de schuur gestalde motor, want die hoort immers niet bij een normale huishouding
  • En ook een nieuwe keuken in een eigen appartement valt niet standaard onder de inboedelverzekering! 

Wanneer bijvoorbeeld door blikseminslag de TV het begeeft wilt je natuurlijk het liefste zo snel mogelijk weer een nieuwe TV. Maar wat moet dan de schadevergoeding zijn?
Stel nou, dat de TV 10 jaar oud was toe hij kapot ging door de bliksem. Moet de verzekeraar dan een spikspliter nieuwe vergoeden? Hoe werkt dat?
Inboedelverzekeraars hanteren doorgaans de zgn. ‘nieuwwaarderegeling’. Die houdt in, dat je hoe dan ook een nieuwe vergoed krijgt mits de oude TV nog minimaal 40% van zijn waarde had. En dat geldt dus ook voor vrijwel alle andere spullen.

En dus zou de nieuwwaarde van al jouw spullen bij elkaar het bedrag moeten zijn waarvoor je de inboedel verzekert.

In beginsel geldt de inboedelverzekering voor al die zaken die onder het begrip ‘inboedel’ vallen, mits die spullen zich permanent in een vooraf opgegeven woonhuis of de bijbehorende schuur bevinden. De spullen zijn dus bijvoorbeeld niet verzekerd in een restaurant, hotelkamer, een tent of een caravan. Goed om te weten.

Dat hangt een beetje af van het soort polis dat gekozen is. Er zijn bijvoorbeeld inboedelverzekeringen die uitsluitend dekking geven bij brand. Andere polissen geven ook dekking bij storm- diefstal- of waterschade. Ook schroeischade kan soms verzekerd zijn. En dan zijn er zelfs inboedelverzekeringen die dekking geven tegen ‘ieder onverwachte gebeurtenis’, wat natuurlijk de meest uitgebreide dekking is.

Wanneer in een huurwoning of een ‘eigen’ appartement voor eigen rekening een nieuwe keuken wordt geplaatst is die in beginsel geen ‘inboedel’, want de keuken valt niet onder het begrip ‘verplaatsbaar. ‘
En voor bijvoorbeeld zonnepanelen geldt eigenlijk hetzelfde. Want die bevinden zich niet binnenshuis.
Wanneer dergelijke bijzondere uitbreidingen van bezit zich voordoen, kan het aanbeveling verdienen dat even afzonderlijk te melden. Wij kunnen dan nagaan op welke manier wij dat dan toch onder de dekking van een polis kunnen brengen.

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?

Ons werk is het om samen met je na te gaan om welke ‘spullen’ het gaat, op welke adressen die verzekerd zouden moeten zijn en tegen welke risico’s. Wanneer we dat weten gaan we voor je op zoek naar de verzekeraar die in jouw geval een passende dekking geeft. En wanneer je het dan met de door ons gevonden oplossing eens bent, sluiten wij die verzekering daar voor je af en zijn wij vanaf dat moment jouw eigen particulier adviseur. 

Bijkomend voordeel: wanneer er dan toch een keer schade zou ontstaan kennen wij bij de gekozen verzekeraar precies de weg. Bij veel verzekeringmaatschappijen kennen we vaak zelfs de medewerkers van de schadeafdeling. Het kan allemaal helpen bij de afwikkeling.
Daarom regelen we voor je ook gelijk de complete schadeaangifte, we benoemen de experts (als dat nodig is) houden contact met de verzekeraar en bewaken het dossier net zo lang tot je volledig schadeloos bent gesteld.

Dan weet je bovendien zeker dat: 

  • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid. Iedere keer weer.
  • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
  • Vaak een spijkerharde garantie tegen onderverzekering kan worden gegeven
  • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
  • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing
  • En schades perfect worden afgehandeld. 

 

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie